#เรื่องจริงหาอ่านยาก!! เคยรู้บ้างไหม "พ่อทำเพื่อคนไทย" เปิดภาพสินค้า “โครงการหลวง” ส่วนพระองค์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 #ยิ่งดูยิ่งคิดถึงพ่อ !!

Publish 2018-05-22 12:21:24


 

 

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีความว่า

.

.

.

.

“เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง จุดประสงค์อย่างหนึ่งคือมนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถมีความรู้พยุงตัวให้มีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่า ควรจะช่วยเพราะเป็นปัญหาใหญ่คือปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝิ่นและค้าฝิ่นได้ผลดี อันเป็นผลอย่างหนึ่ง” “อีกอย่างคือชาวเขาตามที่รู้เป็นผู้ทำการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทำให้บ้านเมืองของเราสู่หายนะได้ ที่ถางป่าและปลูกโดยวิธีไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี อยู่ดีกินดีและปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ ถ้าสามารถทำโครงการนี้สำเร็จให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง และสนับสนุนนโยบายจะรักษาป่า รักษาป่าให้เป็นประโยชน์ต่อไปและยั่งยืนมาก”

.

.

.

.

“โครงการหลวง” เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ซึ่ง ณ เวลานั้น ฝิ่นถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ โดยโครงการหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะประธานมูลนิธิโครงการหลวง ในระยะแรก เป็นโครงการอาสาสมัคร โดยมีอาสาสมัคร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกองทัพอากาศ ปัจจุบันโครงการหลวง ดำเนินงานใน 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน มีสถานีวิจัยหลัก 4 สถานี และสถานีส่งเสริมปลูกพืชทดแทนฝิ่น เรียกว่า ศูนย์พัฒนาโครงการ จำนวน 21 ศูนย์ และหมู่บ้านพัฒนาอีก 6 หมู่บ้าน รวมหมู่บ้านในเขตปฏิบัติการทั้งสิ้น 267 หมู่บ้าน

.

.

.

.

.

 

 

 

.

.

.ปัจจุบันร้านโครงการหลวงมีสินค้าตราโครงการหลวงและตราดอยคำ หากใครเคยแวะไปจับจ่ายจะเห็นว่ามีผักผลไม้ที่เป็นผลผลิตสดจากดอย มีนม มีเครื่องดื่ม ขนม สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม และสินค้าอื่นๆ โดยร้านโครงการหลวงมีหลายสาขา ชมภาพสินค้าของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  จากเพจเฟซบุ๊ค OpenRice Thailand

.

.

 

 

 

.

.

.

ที่ได้รวบรวม สินค้าใน “โครงการหลวง” ให้แก่พี่น้องชาวไทยได้มีโอกาสได้ชมพระศักยภาพในการพัฒนาบ้านเมืองของในหลวง รัชกาลที่ 9

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

. 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

ขอขอบคุณภาพ OpenRice Thailand


เรียบเรียงโดย : กฤษกร รัตนสุต


ข่าวที่เกี่ยวข้อง