สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทรงห่วงใย พระราชทานผ้าห่มกันหนาว ให้ราษฎร จ.นครสวรรค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ

Publish 2018-01-19 19:04:10


     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีพของราษฎรเป็นวงกว้าง      วันนี้ (19 ม.ค.61) เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัด ฯ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอวังทองแม่วงศ์ ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว     จังหวัดนครสวรรค์ จัดเป็นจังหวัดอยู่ในภาคกลางตอนบนกับภาคเหนือตอนล่าง มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบและที่ราบสูงมีภูเขาเตี้ย ๆ โดยเฉพาะในทิศตะวันตกและทิศเหนือกับเป็นลุ่มต่ำในทิศใต้และเป็นที่กำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา ในฤดูหนาวจะได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ปกคลุม ทำให้อุณหภูมิลดลงต่อเนื่องราษฎรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในอำเภอแม่วงศ์ โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 93 ตำบล 1,032 หมู่บ้าน สำหรับอำเภอแม่วงศ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 66หมู่บ้าน และอำเภอชุมตาบง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 66 หมู่บ้าน


เรียบเรียงโดย : พัชรพร นาคประดิษฐ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง