เป็นบุญตาที่ได้เห็น พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อหม่อมหลวงบัว กิติยากร พระมารดา (ภาพชุด)

Publish 2017-12-27 16:01:03


พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงแสดงความเคารพรัก "คุณท่าน"
เสมอมา
.
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗
ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ได้รวบรวม
ภาพประทับใจอันแสดงให้เห็นความรัก
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่ทรงมีต่อหม่อมหลวงบัว กิติยากร พระมารดา
มาเผยแพร่ให้ชมกันภาพจากหนังสือ "ประทับใจคุณท่าน"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ มีพระราชกระแสรับสั่ง
โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์เพื่อพระราชทารน
เนื่องในโอกาส ๘๔ ปี หม่อมหลวงบัว กิติยากร
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖CR : Royal Archives of OHM


เรียบเรียงโดย : วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์