News


พสกนิกรปลื้มปีติ "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงกราบที่ชานบันได "พระเมรุมาศ"ชั้นที่2 ครั้งสุดท้าย (ภาพ)

2018-01-01 15:30:29

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่อง “รามเกียรติ์”

สุดซาบซึ้ง!! เผยคลิปทำคนไทยน้ำตาคลอ เมื่อเห็นโต๊ะทรงพระอักษรควีนอังกฤษ มันยิ่งกว่าความภาคภูมิใจ!! (ชมคลิป)

2017-12-26 16:40:41

สุดซาบซึ้ง!! เผยคลิปทำคนไทยน้ำตาคลอ เมื่อเห็นโต๊ะทรงพระอักษรควีนอังกฤษ มันยิ่งกว่าความภาคภูมิใจ!! (ชมคลิป)


ข้าพเจ้าขอโทษมาไม่ได้ทุกวัน ลาป่วยไปบ้าง…ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯตรัสพอ.สว. ไม่ใช่ไม่อยากมา จริงๆอยากมาทำทุกอย่าง แต่บางครั้งสุขภาพไม่เอื้อให้ทำได้

2017-11-17 08:25:29

ข้าพเจ้าขอโทษมาไม่ได้ทุกวัน ลาป่วยไปบ้าง…ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯตรัสพอ.สว. ไม่ใช่ไม่อยากมา จริงๆอยากมาทำทุกอย่าง แต่บางครั้งสุขภาพไม่เอื้อให้ทำได้